Entsperrung des Samsung S5610

Für die Entsperrung des Samsung S5610 stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Samsung S5610

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

  • Top Service..hat alles funktioniert..Danke

    Alexander - 2019-10-13 21:46:51

  • Hat super geklappt

    Frank - 2018-10-24 14:02:48

  • Alles super gelaufen. Immer wieder gerne ;)

    tugrul - 2016-07-14 09:41:33

Wie kann man Code in das Samsung S5610 Telefon eingeben?

Wir können jedes Modell von Samsung entsperren.
Der Code zur Entsperrung von SIM-Lock kann auf drei Weisen eingegeben werden:

1. Eine fremde SIM-Karte hineinstecken (wenn sie eine PIN besitzt, ist sie einzuschreiben).
2. Das Handy soll um einen Code bitten.
3. Den Unfreeze- oder Defreeze-Code einschreiben und mit dem Mitteldruckknopf bestätigen (es erscheint eine Fehlermeldung).
4. Den NCK- oder Network-Code einschreiben und bestätigen.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann #7465625*638*NCK oder Network# oder *#7465625*638*NCK oder Network# einschreiben.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann folgende Sequenzen einschreiben:
# 0199 * Unfreeze oder Defreeze#
# 0111 * NCK oder Network#
# 0121 * SCK oder Subprovider#
# 0133 * SPCK oder Provider#
Das Telefon ist ohne SIM-Lock.

Handy Samsung S5610 benötigt einen Netzwerkcode NCK (Network) zu entsperren. Wenn Sie gesperrt Zahler haben, werden wir benötigt auch einen Code MCK (Unfreeze) einschreiben.
Wenn unser Gerät die SIM-LOCK zum Beispiel auf Subnetz Tesco oder Virgin gegründet wird, kann man SPCK (Service Provider) benutzen.
Entsperrungscode von Netzwerk-SIM-Karte in Samsung S5610 bedeutet, dass unser Gerät Sperre gegründet hat. Dies ist eine Sicherheit, die den Betreiber übernimmt.
Wenn Sie Samsung S5610 entsperren können, Wählen Sie bitte Liste der Dienste von Samsung S5610
Handy von Samsung S5610 hat Zähler Unlock-Codes fälschlicherweise eingegeben hat, wenn Sie einen falschen Code mehrmals eingeben, das Gerät zu entsperren zunächst Code UNFREEZE erforderlich.
Code wird auch die regionalen zu entsperren verwendet. Samsung-Gerät S5610 in einer Region gekauft (zB. Die Vereinigten Staaten) muß den Code entsperren, bevor sie mit lokalen SIM-Karten in einem anderen Teil der Welt zusammenarbeiten können, z. B. in Europa.

Kommentar

2022-11-21 21:01:01 Przemys³aw

Szybko i zadzia³a³o. Mo¿na by jeszcze odrazu poinformowaæ ¿eby kodu szukaæ na mailu, a nie czekaæ na sms. Ale tak, spe³ni³o swoj± funkcjê i simlock ze starego telefonu zdjêty.

2022-08-04 11:23:13 Irena

Szybkie i profesjonalne podej¶cie do klienta. Polecam

2021-12-31 09:46:12 Konrad

Dzia³a. Polecam

2021-11-11 10:15:28 Ireneusz

Worked very well for samsung s5610, good and quick service

2021-09-23 10:35:35 Piotr

szybko i sprawnie

2021-09-08 09:06:50 Artur

Wszystko przebieg³o pomy¶lnie w ekspresowym czasie , dos³ownie w kilka minut otrzyma³em kod. Telefon odblokowany . Gor±co polecam.

2021-07-26 11:10:54 marcin

szybko i sprawnie

2021-04-06 12:26:05 Gra¿yna

choæ czeka³am zdecydowanie d³u¿ej ni¿ ¶rednia wszystko posz³o super. 5 gwiazdek bez mrugniêcia

2021-03-29 11:18:31 Barbara

Plus za szybk± realizacjê zamówienia, po 20 minutach mia³am kod. Polecam

2021-03-14 09:12:11 Patryk

Szybko i sprawnie, polecam

2021-03-12 15:28:44 Artur

Polecam sprawnie szybko solidnie

2020-12-29 12:01:23 Tomasz

Kod NCK zadzia³a³ bezb³êdnie (Samsung S5610 z sieci Orange). Zamówienie op³acone w sobotê 26 grudnia 2020, godz. 13:23 (drugi dzieñ ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia), zrealizowane w niedzielê 27 grudnia 2020, godz. 22:34. Dziêkujê

2020-09-18 11:02:36 Tomasz

Szybko i skutecznie, polecam

2020-05-04 09:06:40 lukasz

Polecam

2020-03-25 09:27:15 Linda

It worked Thank you

2020-02-18 10:00:30 Ryszard

Bardzo ³atwa procedura. Szybka us³uga, chocia¿ cena mog³aby byæ nieco ni¿sza. Mimo to polecam.

2020-02-17 08:17:26 Przemys³aw

Na kod czeka³em godzinê. Zadzia³a³o od razu.

2019-12-13 15:40:42 Szymon

wszystko ok

2019-12-12 17:45:02 Slawomir

Szybka obs³ua wszystko ko

2019-12-12 17:45:02 Slawomir

Szybka obs³ua wszystko ko

2019-10-16 11:48:04 Adrian MAXKOM

telefon odblokowany Polecam

2019-10-13 21:46:51 Alexander

Top Service..hat alles funktioniert..Danke

2019-09-25 11:00:26 Alina

Szybko, sprawnie. Polecam

2019-07-15 08:45:41 elisabeth

Super code reçu presque instatanement, je recommande ++

2019-07-14 11:20:55 W³odzimierz

Wszystko OK i ekspresowo

2019-06-19 12:14:52 Andrzej

Wszystko zadzia³a³o, kod do odblokowania dosta³em po kilu minutach. Jest mega zadowolony. POLECAM

2019-04-26 16:47:41 Grzegorz

Szybko i sprawnie. Dziêkuje :)

2019-04-24 11:24:06 Jan

Za³atwione w 5 min.

2019-04-19 11:21:52 Marcin

Dosta³em kod w nieca³e 20 minut :) super.

2019-03-25 21:46:40 Krzysztof

Super

2019-03-09 16:34:21 Andrzej

Szybko i sprawnie. Mimo weekendu kod otrzyma³em w tempie ekspresowym. Polecam

2019-01-22 17:02:15 Marcin

szybko i konkretnie. Polecam

2019-01-03 11:28:17 Robert

Wszystko ok., kod otrzyma³em zgodnie z informacj± od simlock24 Polecam

2018-11-15 13:03:03 Jaroslav

Took about ten minutes. The key I was sent worked at first try. I recommend this service for unlocking from Orange Poland.

2018-11-14 10:35:34 ireneusz

super us³uga polecam

2018-10-24 14:02:48 Frank

Hat super geklappt

2018-09-22 09:57:36 Zbigniew

Jak zawsze wszystko szybko sprawnie bezproblemowo . Polecam :)

2018-09-04 09:46:10 Joanna

Wszystko szybko i sprawnie. W ci±gu kilku minut mia³am zdjêty Simlock. Polecam

2018-08-31 14:53:34 Sylwia

Wszystko sprawnie

2018-08-29 20:50:09 Piotr

Gor±co polecam. Korzystam ju¿ który¶ raz i zawsze bez problemu i szybko. Teraz kod otrzyma³em po ok 3-4 minutach.

2018-08-24 14:04:26 Rafa³

Polecam

2018-07-26 20:41:13 Renata

szybko sprawnie polecam

2018-07-15 16:39:45 Kessi

Code recu en 1 heure marche parfaitement bien

2018-07-11 17:07:35 Mieczys³aw

Wszystko super

2018-07-01 16:47:44 Aleksander

OK

2018-06-29 23:22:03 darek

Polecam, szybko i sprawnie

2018-06-05 21:11:12 Andrzej

Jak zwykle, szybko, bez problemów. Polecam

2018-05-30 06:40:15 Miros³aw

Szybko, sprawnie i po pieniadzach Polecam😂

2018-05-29 10:21:30 Sebastian

Wszystko ok. Polecam

2018-04-16 11:08:51 Grzegorz

10 min i kod by ju¿ u mnie:) POLECAM:)